Avís Legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

Aquest lloc web ha estat creat per, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., amb caràcter informatiu i per a ús personal.

El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions i atribueix la condició de l'usuari del Portal i l'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

 

TITULARITAT DEL LLOC WEB

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 25.328 , Foli 160 , Secció 8 , Full M - 456171 , amb CIF : B85345122

El domicili social de GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., queda establert, als efectes del present Avís Legal, en Parque Empresarial Euronova. C/. Ronda de Poniente, 14, Planta 1ª- A/B, 28760 Tres Cantos (Madrid).

Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres en els següents números de telèfon o e - mail:
Correu electrònic : info@opticalia.es
Tel : (+34) 91 806 55 00
Fax : (+34) 91 804 79 70

 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ DEL "WEB SITE"

L'usuari es compromet a utilitzar el "web site" d'acord amb l'establert en aquestes condicions d'ús. En cap cas, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. serà responsable dels danys que pogués causar l'usuari per ús erroni o indegut en relacions amb tercers , sent responsabilitat única i exclusiva de l' usuari del "web site".

L'usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment del que estableixen les condicions d'ús.

El "web site" només conté informació general sobre els serveis prestats per GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U.

L'usuari del "web site" es compromet a no utilitzar el mateix o els seus continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent que sigui d'aplicació. En cap cas, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. serà responsable de qualsevol interrupció o falta de continuïtat en l'accés a aquest "web site" causat per accions o omissions de GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. o de tercers.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java o Java Script, els controls de Actives, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del "web site" o, en qualsevol cas, disposa d'autorització per a la utilització d'aquests elements.

Així mateix, OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A., és titular dels drets de propietat industrial derivats de l'ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en el "web site", així com dels dominis www.opticalia.es i www.grupoopticalia.com.

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., es reserva els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d'errors, cessió, venda, lloguer, préstec i/o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui correspondre-li sobre els continguts del "web site". Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.

En cap cas, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual i industrial pogués cometre qualsevol usuari del "web site".

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U., es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren el seu "web site", sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d'acord amb l'exercici dels seus serveis.

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les "web sites" als quals pugui accedir des de la pàgina web.

GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. posa a disposició dels usuaris un grup de professionals encarregats d'actualitzar i revisar la veracitat i la integritat del contingut de les informacions abocades en el "web site". No obstant això, donada la naturalesa del medi i els possibles riscos d'interrupció del servei, alteració de l'accés o dels continguts del "web site" per part de tercers, GRUPO OPTICALIA-SUN PLANET, S.L.U. exclou qualsevol responsabilitat que pogués sorgir dels continguts que figuren en el seu "web site".